วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิต "รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า"